Товариство з обмеженою відповідальністю

 ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ

 

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні постачальником послуг постачання природного газу


(відповідно до п.3.2. глави 3 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 21.09.2017 № 1156 – далі «Стандарти та вимоги»)

 

 1. надання договору постачання природного газу, підписаного постачальником, на вимогу побутового споживача - у строк не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача;

 2. надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів - у строк до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);

 3. надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання:

 • для непобутових споживачів - у строк не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

 • для побутових споживачів - у строк не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання;

 1. усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу - у строк не більше 5 робочих днів;

 2. розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків - у строк не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення;

 3. розгляд письмового звернення споживача - у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

Постачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період.
Постачальник зобов'язаний поінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті постачальника, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.
У разі ненадання постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу в порядку, визначеному пунктом 3.4 глави 3 Стандартів та вимог, споживач має право самостійно звернутися до постачальника із заявою за формою, наведеною в додатку 4 до Стандартів та вимог.
У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.
У разі невиконання постачальником вимог пункту 3.4 глави 3 Стандартів та вимог сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.
Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:

 • форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;

 • діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;

 • діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.